top of page

Privacyverklaring

Wanneer jij de keuze maakt om je in te schrijven voor een nieuwsbrief, intakegesprek of voor het volgen van een loopbaantraject en jouw gegevens in onze database worden opgenomen, zullen wij, Switchwise, jouw gegevens gebruiken in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) slaan wij alleen noodzakelijke gegevens van jou op en behandelen we deze daarna met grote zorgvuldigheid. Meer informatie over de AVG vind je via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

In deze verklaring leggen wij uit wie we zijn en wat wij doen, waarom wij gegevens van jou opslaan, welke dit zijn en hoe lang we jouw gegevens bewaren. We leggen uit wat wij doen om jouw gegevens te beveiligen en hoe je een vraag, opmerking, klacht of een (vermoeden) van een datalek meldt.

Wie zijn wij?
Switchwise is een loopbaanadviespraktijk die sinds 2009 mensen ondersteunt bij de heroriëntatie op werk en het verbeteren van de kwaliteit van leven (werkplezier, energie, zingeving). Dat doen we op onze eigen manier: integer, zorgvuldig, creatief en met veel persoonlijke aandacht. We gaan zorgvuldig om met de belangen van onze klanten. 

Waarom bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening. Concreet verwerken we jouw gegevens om:

 • Te beoordelen of we een juiste match hebben voor een langdurige samenwerking

 • Jou beter te kunnen begeleiden in een loopbaantraject; om goed te kunnen beoordelen welk soort werk en welke werkomgeving bij jou passen

 • Jou passende vacatures te kunnen aanbieden; passend bij jouw wensen en wie je bent als mens

 • Ervoor te zorgen dat we weten welke afspraken er zijn gemaakt, wat we hebben besproken, om daarmee onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren.

Wanneer bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens wanneer jij je aanmeldt voor een intakegesprek, een loopbaantraject, een training of workshop of je aanmeldt voor een van onze marketingactiviteiten, zoals: online nieuwsbrief of gratis downloads.

Welke persoonsgegevens bewaren wij?
Wij verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om onze diensten zo goed mogelijk te verlenen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je verstrekt. Specifiek zijn dit de volgende gegevens:

 • Naam, adres, email adres en telefoonnummer

 • Geboortedatum en geslacht

 • Curriculum Vitae (CV), informatie over gevolgde opleidingen, cursussen, certificering, vaardigheden, werkervaring

 • Testen die je zelf hebt afgenomen en/of ter beschikking gesteld

 • Gespreksverslagen van de door jou gevoerde gesprekken met Switchwise

 • Correspondentie tussen Switchwise en jou per e-mail en/of post en in ons klantenportaal.

 • Andere gegevens, zoals uitgewerkte opdrachten in het kader van je loopbaantraject

 • Pasfoto, indien je deze vrijwillig hebt verstrekt.

Switchwise legt in sommige gevallen ‘bijzondere persoonsgegevens’ vast. Dit zijn gegevens over bijvoorbeeld jouw achtergrond, levenssituatie en gezondheid. Deze gegevens zijn bedoeld om ons werk nog optimaler te kunnen uitvoeren, maar zijn alleen voor de loopbaanadviseur bestemd. Niemand anders dan je loopbaanadviseur krijgt deze informatie te zien.

Switchwise beschikt over een eigen klantenportaal voor haar cliënten. Je hebt te allen tijde recht op inzage in de klantportaal geplaatste documentatie die je loopbaantraject ondersteunt. Derhalve kun je online de genoemde documenten inzien, die voor jou persoonlijk wordt aangemaakt en waar je je huiswerkopdrachten met je loopbaanadviseur deelt. Indien gewenst verstrekken we je aanvullende gegevens per e-mail of telefoon.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Na toestemming bewaren wij jouw persoonsgegevens maximaal vier jaar. Wanneer we deze gegevens daarna willen blijven bewaren, vragen wij opnieuw jouw toestemming. Geef je geen toestemming, dan anonimiseren wij jouw gegevens volledig. Dat doen we ook als we er zelf voor kiezen jouw gegevens niet langer te bewaren. Indien wij jouw gegevens minder dan vier jaar bewaren, leidt dat tot een verminderde kwaliteit van onze dienstverlening. Het komt namelijk regelmatig voor dat cliënten nog eens terugkomen voor extra loopbaangesprekken. Het is dan in jouw eigen belang dat informatie uit het verleden nog beschikbaar is. 

Soms is het nodig om gegevens langer dan vier jaar te bewaren, in verband met wetgeving en/of om te voldoen aan onze fiscale plicht. Facturen en contracten bewaren we daarom zeven jaar.

Wat doen wij om jouw gegevens te beschermen?
Wij beveiligen jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk tegen onrechtmatig gebruik. Dit doen we door fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen te treffen. Jouw gegevens worden opgeslagen in onze klantportaal en op een beveiligde server met persoonlijke toegangscodes.


Klantportaal
Je gegevens worden versleuteld opgeslagen in het klantportaal, die geleverd wordt door OIIO Group B.V. Wij kunnen jouw wachtwoord niet inzien. 


Cookies
De website van Switchwise voldoet aan de normale standaarden, de computer is beveiligd met een virusscanner en er wordt geen gebruik gemaakt van cookies.


Vragen, opmerkingen, klachten of een (vermoeden) datalek melden
Heb je vragen over de bescherming van jouw persoonsgegevens bij Switchwise of over de inhoud van deze privacyverklaring, dan bereik je ons:

Gebruik deze contactgegevens ook voor opmerkingen, klachten indienen of het melden van een (vermoeden) datalek.


Wij passen onze privacyverklaring indien nodig aan bij wijzigingen in de AVG, dan wel als we deze verscherpen of verbeteren. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van Switchwise (www.switchwise.nl). Deze versie is opgesteld in november 2020.


Privacyverklaring: Text
Privacyverklaring: List
bottom of page