A3A94574-EC28-4160-A25A-8CE2BA204726_1_2

Zo werken we samen

 

Vruchtbare grond voor jouw talenten

De basisprincipe in mijn werk is dat iedereen de potentie heeft om met zijn of haar talenten een waardevolle bijdrage te leveren. Bij sommigen is dat talent als kind al goed zichtbaar, maar bij de meeste van ons moet je wat dieper graven om dat te ontdekken. Een talent is het unieke vermogen om de dingen sneller, beter en met minder inspanning te kunnen doen dan anderen. Het is iets waar je van nature goed in bent én wat je graag doet. 


Jouw talent heeft net als een zaadje een vruchtbare bodem en goede omstandigheden nodig om te groeien en bloeien. Je bent in een voor jou vruchtbare bodem, wanneer je jezelf kan zijn (authenticiteit), wanneer aan je essentiële (voor)waarden wordt voldaan (tevredenheid), wanneer je iets doet wat voor jou ertoe doet (energie), wanneer je je goed voelt bij de mensen waar je mee werkt (enthousiasme), wanneer je jouw talenten optimaal benut (creativiteit), wanneer alles vanzelf goed lijkt te gaan (synchroniciteit), en wanneer werken als spelen voelt (geluk).   


Mijn werkwijze is erop gericht om zoveel mogelijk jouw vruchtbare bodem (biotoop) te achterhalen en te matchen aan mogelijkheden op de arbeidsmarkt. 

Variatie in werkvormen

Ik maak gebruik van zowel rationele als intuïtieve methoden. Zowel krachtige als luchtige werkvormen.  Dus gevalideerde psychologische testen en arbeidsmarktanalyses alsook biografische interviews, spelkaarten en schrijfopdrachten die appelleren op intuïtie en verbeeldingskracht. Ik selecteer werkvormen die het meest passend zijn voor jouw persoonlijke loopbaanvraag.

Reflecteren en doen

Mijn werkwijze vraagt van jou wel een bepaalde mate van zelfreflecterend vermogen. Dat je kritisch naar jezelf durft te kijken en ook dat je actief participeert. Ik faciliteer je zo veel mogelijk met wat je nodig hebt, maar je zult zelf aan de slag moeten gaan.

Digitale ondersteuning

We gebruiken een veilige online werkomgeving om opdrachten, verslagen, testuitslagen, informatie, chatgesprekken en overige documenten overzichtelijk bij te houden. Daarnaast krijg je toegang tot een online testcenter om gevalideerde testen af te nemen. Als we online afspreken dan gebeurt dit met een veilige videoverbing. Onze live coachsessies vinden plaats op onze bezoekadres in Bergschenhoek.

 

Kernwaarden

De kernwaarden waar ik voor sta bij het verlenen van mijn diensten zijn: menselijke waardigheid, inclusiviteit en optimisme.

Menselijke waardigheid

Ik zal altijd met aandacht en zonder vooroordeel naar je luisteren. Ik geloof onvoorwaardelijk in de goedheid in elk mens. Je bent waardevol en ik behandel je met respect. Als jouw verhaal beschadigingen bevat, ga ik hier vriendelijk en begripvol mee om. Om jou te helpen in beweging te komen, kan ik ook zakelijk en confronterend optreden.

Inclusiviteit

Ik zie jou alleen als mens. Kleur, afkomst, gender, geloof, of je niveau van inkomen/opleiding vind ik niet belangrijk. Belangrijk om onze samenwerking te laten slagen is hoe jij in het leven staat. We staan op dezelfde golflengte als jij net als ik gedreven bent om een positieve bijdrage te leveren in de wereld. Als je jezelf wilt ontwikkelen en met een open houding in het leven staat.

Optimisme

Met opgewektheid kijk ik naar het goede in alles wat gebeurt. Ik houd vast aan hoop zelfs als jij die hebt laten varen. Ik ben een probleemoplosser en zal niet meegaan in klagen of opgeven. Ik geloof dat zelfs als het leven moeilijk is, je het beste van kan maken. Ik heb vertrouwen dat alles goed zal komen. Samen met mij kun je uitdagingen tegemoet met vertrouwen en levenskracht.

 

Praktische zaken

Gratis intake

We starten altijd met een gratis (online) intakegesprek. Tijdens dit gesprek kunnen we in alle rust stilstaan bij jouw loopbaanvraag en je verwachtingen. Van mij krijg je te horen welke mogelijkheden ik zie en wat ik voor je kan betekenen. Ik laat je eerlijk weten als ik denk dat je meer baat hebt bij een ander specialist. Het is belangrijk dat we beide een klik voelen om samen aan de slag te gaan.

Opdrachtbevestiging

Na het intakegesprek kun je aangegeven of je met mij wilt werken aan je loopbaan. Ik zal je niet met verkooptechnieken pushen om tot een opdracht over te gaan. Ik vind het belangrijk dat je 100% achter je keuze staat. Als je ja zegt, krijg je van mij een opdrachtbevestiging toegestuurd met een voorstel voor de inhoudelijke invulling van jouw loopbaangesprekken.
Je krijgt een factuur voor het afgesproken aantal loopbaangesprekken. De betalingstermijn is standaard 14 dagen. Als je (oud) werkgever niet meebetaalt aan de loopbaanbegeleiding, kun je met mij afwijkende afspraken maken.

Voor overige zaken verwijs ik je graag naar de algemene voorwaarden en gedragscode van de beroepsvereniging Noloc, waar ik lid van ben.

 

©2020 Switchwise | angele@switchwise.nl | Tel.: +31 (0) 684848468 | KvK 80377777 | Algemene voorwaarden | Privacy beleid